Uzlová obora

Pletivo Uzlová obora je osobitne vhodné na oplotenie poľovných revírov, lesných škôl, chovných priestorov, ako aj na oplotenie sadov a pasienkov. Veľmi dobre chráni lesné porasty pred zverou. Oká zmenšujúce sa smerom nadol znemožňujú prechod drobnej zveri. Toto pletivo je vhodné tiež na oplotenie diaľnic a železničných tratí.

0