Šponovacie Kliešte

Na došponovanie zvaraných pletív

Dress fil