Betónový panel

Náhrada za betónový múrik.

25 / 249 cm

50 / 259 cm

25 / 259 cm

Úchyt bet. panela 38mm

Úchyt bet. panela 48mm