Napinák

Potrebný na napnutie špon. drôtu

ZN, PVC, GRIPPLE